Balımızın Tahlil Sonuçları

Yurtiçinde ve yurtdışında yaptırmış olduğumuz tahlil neticelerini siz bilinçli kullanıcılarımızın bilgisine sunuyoruz. Balda olması gereken değerlerin miktarlarını ve bizim balımızın ölçüm sonuçlarını aşağıda liste halinde sunuyoruz.

 

  • Balda rutubet miktarı % 20 den fazla olamaz.

 

Bizim balımızda rutubet miktarı % 15. 41’dir.

 

  • Balda asitlik miktarı 40 meq/kg. dan fazla olamaz.

 

Bizim balımızda asitlik miktarı 17 meq/kg’dır.

 

  • Balda diastaz sayısı 8 den az olamaz. Ancak narenciye balı gibi yapısında doğal olarak düşük miktarda enzim içeren ve doğal olarak HMF miktarı 15 mg/kg. dan fazla olmayan balda diastaz sayısı 3 den az olamaz. 

 

Bizim balımızda diastaz sayısı 28’dir.

 

  • Mineral madde - kül miktarı çiçek balında % 0,6 yı, salgı balında ise % 1,2 yi geçemez.

 

Bizim balımızda kül miktarı % 0,2’dir.

 

  • Sakkaroz miktarı çiçek balında % 5, salgı balında % 10 oranından fazla olamaz.

 

Bizim balımızda sakkaroz miktarı % 0,85’dir.

 

  • İnvert şeker miktarı, çiçek balında % 65 oranından, salgı balında % 60 oranından az olamaz.

 

Bizim balımızda invert şeker oranı % 79,24’dür.

 

Ayrıca balımızda ticari glikoz yoktur.

 

Tüm bu değerleri ile TS 3036 Bal standardına uygundur.

 

Bütün bu özelliklerinin yanı sıra ilaveten sağlıklı, organik ve şifalı olması da bizi tercih sebebi kılmaktadır.