Yurtiçinde ve yurtdışında yaptırmış olduğumuz tahlil neticelerini siz bilinçli kullanıcılarımızın bilgisine sunuyoruz. Balda olması gereken değerleri ve bizim balımızın tahlil sonuçlarını aşağıda liste halinde sunuyoruz.

  • Balda rutubet miktarı % 20 den fazla olamaz.

                                                                                           Bizim balımızda rutubet miktarı % 15. 41’dir.

  • Balda asitlik miktarı 40 meq/kg. dan fazla olamaz.

                                                                                           Bizim balımızda asitlik miktarı 17 meq/kg’dır.

  • Balda diastaz sayısı 8 den az olamaz. Ancak narenciye balı gibi yapısında doğal olarak düşük miktarda enzim içeren ve doğal olarak HMF miktarı 15 mg/kg. dan fazla olmayan balda diastaz sayısı 3 den az olamaz.

                                                                                           Bizim balımızda diastaz sayısı 28’dir.

  • Mineral madde - kül miktarı çiçek balında % 0,6 yı, salgı balında ise % 1,2 yi geçemez.

                                                                                           Bizim balımızda kül miktarı % 0,2’dir.

  • Sakkaroz miktarı çiçek balında % 5, salgı balında % 10 oranından fazla olamaz.

                                                                                           Bizim balımızda sakkaroz miktarı % 0,85’dir.

  • İnvert şeker miktarı, çiçek balında % 65 oranından, salgı balında % 60 oranından az olamaz.

                                                                                           Bizim balımızda invert şeker oranı % 79,24’dür.

  • Ayrıca balımızda ticari glikoz yoktur.

      Tüm bu değerleri ile TS 3036 Bal standardına uygundur. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra ilaveten sağlıklı, organik ve şifalı olması da bizi tercih sebebi kılmaktadır. 

 

Şifalı Anzer Balımız